דלג לתוכן עיקרי
20.27.09.41

שכר לימוד על יסודי לרשויות טכנולוגי עיוני תשנ"ט-128,448 תלמידים תש"ס-128,448 תלמידים

תקציב מאושר: 1,740,407,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב שכר לימוד על יסודי לרשויות טכנולוגי עיוני תשנ"ט-128,448 תלמידים תש"ס-128,448 תלמידים הוא ₪1,362,291,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,740,407,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪1,384,001,182
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)