דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד העו"ר - בתי"ס תעשייתים

20.27.09.38

5,473,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות במשרד העו"ר - בתי"ס תעשייתים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,473,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?