דלג לתוכן עיקרי
20.27.09.34

הכנסה משכר לימוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסה משכר לימוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?