דלג לתוכן עיקרי
20.27.06.84

בתי ספר ייחודיים תורניים טכנולוגיים - תמיכה

תקציב מאושר: 160,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך טכנולוגי ומדעי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב בתי ספר ייחודיים תורניים טכנולוגיים - תמיכה הוא ₪775,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪160,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,359,767
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)