דלג לתוכן עיקרי
20.27.06.54

הכנסות מפיתוח חומרי למידה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חינוך טכנולוגי ומדעי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב הכנסות מפיתוח חומרי למידה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?