דלג לתוכן עיקרי
20.27.06.28

הצטיידות ופרוייקטים - מדערם וצפומדע

תקציב מאושר: 2,547,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך טכנולוגי ומדעי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הצטיידות ופרוייקטים - מדערם וצפומדע הוא ₪2,599,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,547,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪2,596,810
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)