דלג לתוכן עיקרי
20.27.06.25

השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל

תקציב מאושר: -15,700,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך טכנולוגי ומדעי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-15,700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?