דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך טכנולוגי ומדעי

20.27.06

301,299,000
בשנת 2014 תקציב חינוך טכנולוגי ומדעי הוא ₪115,197,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪301,299,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪303,299,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪150,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪17,788,000 (5.86%)
  • תמיכות והעברות: ₪271,459,000 (89.5%)
  • רכש וקניות: ₪14,052,000 (4.63%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪154,549,754
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?