דלג לתוכן עיקרי
20.27.05.91

הוראת המחול

תקציב מאושר: 19,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הוראת המחול לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪19,002
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)