דלג לתוכן עיקרי
20.27.05.88

בתי ספר מקדמי בריאות

תקציב מאושר: 124,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב בתי ספר מקדמי בריאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪124,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?