דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוראת הערבית שעות ועזרים-רשויות תשע"ב 2,100 ש"ש תשע"ג 2,100 ש"ש

20.27.05.85

-
בשנת 2014 תקציב הוראת הערבית שעות ועזרים-רשויות תשע"ב 2,100 ש"ש תשע"ג 2,100 ש"ש לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪7,666,583
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)