דלג לתוכן עיקרי
20.27.05.84

מסלול 07 משופר חרשים עוורים

תקציב מאושר: 7,669,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב מסלול 07 משופר חרשים עוורים הוא ₪7,361,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,669,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪8,125,324
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)