דלג לתוכן עיקרי
20.27.05.69

השתתפות משרד הקליטה

תקציב מאושר: -100,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד הקליטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-100,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?