דלג לתוכן עיקרי
20.27.05.59

הוראת הצרפתית תשנ"ז - 730 ש"ש תשנ"ח - 730 ש"ש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הוראת הצרפתית תשנ"ז - 730 ש"ש תשנ"ח - 730 ש"ש הוא ₪1,766,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?