דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוראת המקצועות תוכניות

20.27.05

96,050,000
בשנת 2014 תקציב הוראת המקצועות תוכניות הוא ₪85,276,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪96,050,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,832,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪97,882,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,253,000 (7.41%)
  • תמיכות והעברות: ₪80,009,000 (81.74%)
  • רכש וקניות: ₪10,620,000 (10.85%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪106,468,345
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?