דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מזכירים תשנ"ח 247 משרות תשנ"ט 247 משרות

20.27.04.51

13,575,000
בשנת 1998 תקציב מזכירים תשנ"ח 247 משרות תשנ"ט 247 משרות הוא ₪14,791,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,575,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪16,083,438
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)