דלג לתוכן עיקרי
20.27.03.36

הכנסות בגין הפעלת תכנית לימודים נוספת (תל"ן)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שעות תקן חט"ב (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות בגין הפעלת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?