דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות בגין הפעלת תכנית לימודים נוספת (תל"ן)

20.27.03.36

-
בשנת 2010 תקציב הכנסות בגין הפעלת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-3,871
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)