דלג לתוכן עיקרי
20.27.03.35

מרכזי מדע תשס"ז 1,386 ש"ש תשס"ח 1,386 ש"ש

תקציב מאושר: 5,514,000
תקנה תקציבית בתכנית שעות תקן חט"ב (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב מרכזי מדע תשס"ז 1,386 ש"ש תשס"ח 1,386 ש"ש הוא ₪5,437,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,514,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪5,351,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)