דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות לחינוך חברתי בחטיבת ביניים תש"ע/ תשע"א - 1500 ש"ש רכזים חברתיים

20.27.03.34

-
בשנת 2010 תקציב שעות לחינוך חברתי בחטיבת ביניים תש"ע/ תשע"א - 1500 ש"ש רכזים חברתיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-3,017,327
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)