דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות תקן בסיסי תשס"ט 297,713 ש"ש תש"ע 297,713 ש"ש

20.27.03.30

1,908,318,000
בשנת 2009 תקציב שעות תקן בסיסי תשס"ט 297,713 ש"ש תש"ע 297,713 ש"ש הוא ₪1,490,456,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,908,318,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪280,000,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?