דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך על יסודי

20.27

12,292,746,000
בשנת 2014 תקציב חינוך על יסודי הוא ₪11,233,336,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,292,746,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪37,372,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪12,330,118,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪423,250,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,732,666,000 (30.27%)
  • תמיכות והעברות: ₪8,176,401,000 (66.31%)
  • רכש וקניות: ₪383,051,000 (3.11%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪10,916,174,150
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?