דלג לתוכן עיקרי
20.26.19.12

הכנסות מפנימיות יום

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יישום חוק יום לימודים (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מפנימיות יום לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?