דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד ראש הממשלה - תוספת לנחל שורק עבור ילדים מפונים - החלטת ממשלה

20.26.19.10

-333,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה - תוספת לנחל שורק עבור ילדים מפונים - החלטת ממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-333,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?