דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הקמת מרכזי מצוינות החלטת ממשלה פיתוח הנגב

20.26.15.51

4,200,000
בשנת 2007 תקציב הקמת מרכזי מצוינות החלטת ממשלה פיתוח הנגב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?