דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הצטיידות חינוך מיוחד - בתי"ס מוכרים ברשויות מקומיות - תמיכה

20.26.12.61

28,000
בשנת 1999 תקציב הצטיידות חינוך מיוחד - בתי"ס מוכרים ברשויות מקומיות - תמיכה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪28,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)