דלג לתוכן עיקרי
20.26.12.59

הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מיוחד (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?