דלג לתוכן עיקרי
20.26.12.54

1108 שעות לחינוך מיוחד חרדי

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מיוחד (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב 1108 שעות לחינוך מיוחד חרדי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪1,375,956
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)