דלג לתוכן עיקרי
20.26.12.41

מוסדות מוכרים - סל בסיסי - מורים שאינם עובדי מדינה תשס"ד 23,529 ש"ש תשס"ה 23,998 ש"ש

תקציב מאושר: 112,143,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מיוחד (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב מוסדות מוכרים - סל בסיסי - מורים שאינם עובדי מדינה תשס"ד 23,529 ש"ש תשס"ה 23,998 ש"ש הוא ₪95,704,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪112,143,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪79,234,702
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)