דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב סלים מחוזיים תשס"ד -18,593 ש"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,510,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?