דלג לתוכן עיקרי
20.26.11.67

הכנסות להפעלת שעות הוראה באמצעות גורם חיצוני

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שעות תקן-חינוך יסודי (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות להפעלת שעות הוראה באמצעות גורם חיצוני לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?