דלג לתוכן עיקרי
20.26.11.53

טיפול כוללני בישובים חלשים

תקציב מאושר: 1,429,000
תקנה תקציבית בתכנית שעות תקן-חינוך יסודי (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב טיפול כוללני בישובים חלשים הוא ₪3,346,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,429,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪19,101,765
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)