דלג לתוכן עיקרי
20.26.11.41

שעות הדרכה תשס"ג - 19185 ש"ש תשס"ד - 28,355 ש"ש

תקציב מאושר: 109,930,000
תקנה תקציבית בתכנית שעות תקן-חינוך יסודי (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שעות הדרכה תשס"ג - 19185 ש"ש תשס"ד - 28,355 ש"ש הוא ₪74,327,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪109,930,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?