דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מסעיף 60 - תקציב פיתוח חינוך

20.26.11.36

-47,193,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות מסעיף 60 - תקציב פיתוח חינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-47,193,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?