דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות תקן תשס"ח 875,713 ש"ש תשס"ט 891,383 ש"ש

20.26.11.30

4,097,977,000
בשנת 2008 תקציב שעות תקן תשס"ח 875,713 ש"ש תשס"ט 891,383 ש"ש הוא ₪3,679,832,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,097,977,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,600,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?