דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות תקן-חינוך יסודי

20.26.11

8,384,934,000
בשנת 2014 תקציב שעות תקן-חינוך יסודי הוא ₪7,740,851,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,384,934,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,704,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪8,387,638,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪148,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪8,301,437,000 (98.97%)
  • תמיכות והעברות: ₪75,199,000 (0.9%)
  • רכש וקניות: ₪11,002,000 (0.13%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪8,445,139,724
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?