דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות רוה"מ במשרד החינוך

20.26.09.70

-3,000,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות רוה"מ במשרד החינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?