דלג לתוכן עיקרי
20.26.09.66

השתתפפות במשרד הבריאות במימון שירותי בריאות לתלמיד

תקציב מאושר: 13,180,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותי עזר במערכת החינוך (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפפות במשרד הבריאות במימון שירותי בריאות לתלמיד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,180,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?