דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד ראש הממשלה -התנתקות

20.26.09.64

-1,200,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה -התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,200,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?