דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב השתתפותמשרד הבריאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-26,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?