דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב הוראת המקצועות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪409,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?