דלג לתוכן עיקרי
20.26.05.53

פעולות ושירות הדרכה למורים

תקציב מאושר: 267,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות ושירות הדרכה למורים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪267,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪147,421
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)