דלג לתוכן עיקרי
20.26.05.46

יוזמות במסגרת מענק ירושלים הבירה

תקציב מאושר: 46,259,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום חינוך יסודי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב יוזמות במסגרת מענק ירושלים הבירה הוא ₪10,785,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,259,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪26,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)