דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגביית אגרה על ספרי לימוד

20.26.02.51

-
בשנת 2013 תקציב הכנסות מגביית אגרה על ספרי לימוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪-16,089,056
תקציב זה פעיל בין השנים: 2012 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)