דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב חינוך יסודי הוא ₪15,263,348,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,083,449,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪7,944,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪16,091,393,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪305,480,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,839,750,000 (73.58%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,956,845,000 (18.38%)
  • רכש וקניות: ₪1,272,948,000 (7.91%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪15,175,330,151
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?