דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בשכר לימוד קדם חובה

20.25.11.41

1,462,096,000
בשנת 2009 תקציב השתתפות בשכר לימוד קדם חובה הוא ₪1,460,073,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,462,096,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪907,032,795
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)