דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת יום לימודים בגנ"י באשכול 1 - חינוך רשמי ומוכר

20.25.10.46

15,334,000
בשנת 2006 תקציב הארכת יום לימודים בגנ"י באשכול 1 - חינוך רשמי ומוכר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,334,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?