דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גני ילדים חינוך מיוחד 105 משרות

20.25.10.30

4,184,000
בשנת 2003 תקציב גני ילדים חינוך מיוחד 105 משרות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,184,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?