דלג לתוכן עיקרי
20.25.05.46

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעילות בחינוך קדם יסודי (תחת תחום חינוך קדם יסודי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?