דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך קדם יסודי

20.25

5,500,702,000
בשנת 2014 תקציב חינוך קדם יסודי הוא ₪5,198,721,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,500,702,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪345,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,501,047,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,168,158,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,897,183,000 (34.49%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,602,449,000 (65.49%)
  • רכש וקניות: ₪1,415,000 (0.03%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪5,270,163,144
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?