דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב העמקת החינוך היהודי - תמיכה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)